HOME | INFO | KONTAKT   
  Muharem Lekić
 01/02/2007  autor:

  
Muharem Lekić,od oca Mahmuda (Mustarovog) rođen 1892. godine u Tuzima.Završio je osnovnu školu i ibtidajiju u Podgorici,ruždiju učiteljsku školu (Darul-muallimin) u Skadru.

Muharem Lekić,od oca Mahmuda (Mustarovog) rođen 1892. godine u Tuzima.Završio je osnovnu školu i ibtidajiju u Podgorici,ruždiju učiteljsku školu (Darul-muallimin) u Skadru.Službovao je kao džematski imam U Tuzima.Od 1924-1929. godine a od 1929. godine kao muallim Sibijan mekteba u Podgorici,a od 1935. godine dekretom Ulema Medžlisa iz Skoplja postavljen je za honorarnog imama muallima u Vranju.Umro je 1946. godine.Pored maternjeg poznavao je turski i albanski jezik.

   © šeher - tuzi 2006 | Hosted by: AmaxHost.com | design & programing by: amaxstudio