HOME | INFO | KONTAKT   
  Hafiz Ibrahim Ujkašević
 07/02/2007  autor:

  Hafiz Ibrahim Ujkašević,od oca Alije,rođen je 1869. godine u Tuzima.Potiče iz patrijahalne porodice.Osnovno vjersko obrazovanje stekao je u tuškom mektebu.
Izdvajao se po lijepom glasu i inteligenciji.
Upisuje medresu u Sarajevu.Nakon završetka vraća se u Tuzima gdje je imenovan za imama.Svoj studij usmjerio je na tefsiru.Pored maternjeg govorio je albanski,arapski i turski jezik.Kada je imao 21. godinu njegova porodica napušta Tuzi i odlazi u Skadar,gdje biva postavljen za imama u džamiji Sevliji u Skadru.Boravio je u više navrata u Istanbulu.Bio je tamnoput,visine 180 cm.Umro je 1962. godine u Skadru u svojoj 93. godini.

   © šeher - tuzi 2006 | Hosted by: AmaxHost.com | design & programing by: amaxstudio