HOME | INFO | KONTAKT   
  Mula Mustafa Decević
 11/02/2007  autor:

  Mula Mustafa Decević, od oca Huseina ,rođen je 24.11.1884.godine u Tuzima.
Potiče iz ugledne i vjerski nastrojene porodice, koja se 1936.godine nastanjuje u
Novom Štoju .
Kada je imao tri godine umro mu je otac, pa je rastao kao jetim zajedno sa bratom Ramadanom koji je tada imao šest godina. Imao je veliku pažnju svoje majke, rođaka i Hafiza Muha Kraje, imama i teologa u turskom taboru u Tuzima.Kada se upoznao sa Hafiz Muhom imao je 6-7godina, i nakon što mu je Hafiz Muho postavio par pitanja zaključio je da je Mustafa odabran,inteligentan i pun energije.Upisuje Ruždiju-vojnu školu u Tuzima .Uporedo time uzima privatne časove kod Hafiza Muha. Nakon deset godina privatnog školovanja na polju vjere proučio je Kuran,hadis kao i jezike,arapski, persijski,bošnjački i albanski. Sa ovim jezicima mogao je da na najbolji način interpretira Kuran i hadis, da drži vaz i uči ilahije.Pisao je hamajlije i pomogao ljudima u bolesti. I nakon što je postao imam nije prekinuo studiranje kod Hafiza Muha.Osnovao je biblioteku sa vjerskom sadržinom.U Štoju je radio kao imam i mualim.Preselio je na Ahiret 09.07.1967.godine u Štoju.   © šeher - tuzi 2006 | Hosted by: AmaxHost.com | design & programing by: amaxstudio