HOME | INFO | KONTAKT   
  K'O ZA SEBE
 28/03/2007  autor:

  Prispio nekakav musafir - putnik namjernik pred noć u nekakvu kasabu. Trebalo je zanoćiti i konačiti, a nije znao gdje i kod koga. Ovaj ti čovjek otprilike bahnu pred jednu kuću, otvori kapiju, nazva selam i upita: "Ima li bujruma?" Domaćin odgovori da ima.
Poslije kraćeg razgovora, naš ti musafir upita domaćina dali može ostati kod njega na konaku. Pošto domaćin potvrdno odgovori, oni uđoše u kuću, klanjaše akšam i počeše uz kahvu eglen i muhabet. U međuvremenu domaćin prišapnu ženi da napravi dobru večeru "do koljena", kako kažu za bogatu večeru.
Večeraše oni, klanjaše jaciju, a domaćin će upitati pred spavanje svoga gosta: "Kakvu sam večeru zagotovio?" "Ko za sebe," odgovoriće gost.
Nije odgovor domaćinu bio najjasniji ali nije ništa pitao.
Poslije sabaha gost najavi da bi krenuo ali ga domaćin zamoli da ostane još jedan dan. Slijedeće večeri domaćin napravi još bolju večeru, a pred spavanje upita musafira: "Kakvu sam sada napravio večeru?" "Ko za sebe," odgovori ponovo gost. Ne može se odgovoru načuditi domaćin te odluči u sebi da gosta zadrži još jedan dan pa da mu bude jasnije o čemu to govori musafir.
Kada su treće večeri pojeli večeru koja je bila najbogatija, upitaće ponovo domaćin gosta: "Kakvu sam sada nakarario večeru?" "Ko za sebe," ponovo će gost. Domaćin je razočarano uzdahnuo ali nije pokazivao svoje emocije.
Sutradan na polasku domaćin je gostu za puta naspremao dosta lijepe hrane u koju je kradom ubacio otrov. Musafir se zahvalio domaćinu na svemu dobrom i zamolio Boga da mu u dobro upiše njegovo gostoprimstvo i mertebet.
Poslije nekog vremena pješačenja ovaj naš musafir sretne čovjeka koji ga zamoli da mu da nešto hrane ako ikako ima jer je izgladnio i na kraju je snage. "Ima," reče musafir i iznese ono što je dobio od svog domaćina. Nije onaj izgladnjeli čovjek dugo jeo, a poče se žaliti na bolove u stomaku. Stade povraćati, a naš ti se musafir nađe u velikoj nevolji. Vidje kakav ga je keveš snašao i poče razmišljati kako da pomogne nesretniku. Predloži mu da ga uprti krkače i odnese u najbliže naselje kakvom hećimu-doktoru, ali ovaj ga zamoli da ga nosi onamo gdje mu on pokaže.
Noseći onog izgladnjelog čovjeka vidje on da idu nazad onom domaćinu gdje je on tri noći konačio.
Kada ga je spustio pred vrata, domaćin u onom zatrovanom čovjeku, prepozna svoga sina. "Šta si to uradio mome sinu?" upitaće onaj domaćin musafira. "Nisam ništa, samo sam mu dao onu hranu što si mi spremio za puta," odgovori ovaj.

za seher-tuzi,Nijaz Salkic

   © šeher - tuzi 2006 | Hosted by: AmaxHost.com | design & programing by: amaxstudio