HOME | INFO | KONTAKT   
  Paljevića mahala
 13/06/2007  autor:

  Pročitao sam davno u jednoj knjizi o porijeklu Paljevića.Za njih se tvrdi da imaju zajedničko porijeklo sa Pavlovićima iz Crnojevića.
Jedan brat zbog krvne osvete dolazi u Tuzi i tu se ženi sa ćerkom jednog bega.Uslov za brak bio je to da begova ćerka ne mjenja vjeru.Brak je krunisan sa nekoliko djece nakon čega muž umire i djeca pod uticajem majke postaju muslimani.S obzirom da su unuci bega,djeca su imala dosta povlastica.Na njihovoj kući je pao i prvi bajrak.Naselili su centralni dio varoši i imali su nekoliko kuća zbog čega se za taj dio mahale često kaže Paljevića mahala.U ovoj mahali živjelo je dosta porodica koje su se kasnije odselile. Pored ostalih živjeli su;Paljevići,Šarkići, Ljačevići,Turuskovići,Šabanadžovići,Orahovci i Jašarevići...kasnije mahalu naseljavaju Jevrići,Prenkočevići,Ivezići,Sukovići i dr.
U mahali je osnovana i prva čelija za vrijeme Drugog Svjetskog Rata.Preko puta mahale na imanju Guskića sagradjena je crkva Svetog Antuna,danas katedrala.
Mahalu djele rijeka Rujela i mahala Adzovića.Danas u mahali je sve manje starijih ljudi koji plamte svjetlom starog duha iz mahale.Najstarija žena je Adlija Ljačević koja danas ima 100 godina.
Paljevići su se preselili iz mahale i ostala je samo jedna njihova porodica.


   © šeher - tuzi 2006 | Hosted by: AmaxHost.com | design & programing by: amaxstudio