HOME | INFO | KONTAKT   
  Poginuli i strijenljani u NOR-u 1941-1945
 05/02/2008  autor:

  1. ALIBALIĆ MAHMUT-BUTO-život je izgubio početkom 1942. godine na Miranglavici Zeti.U partizanske jedinice stupio je odmah nakon izbijanja 13-julskog ustanka.

2. AĐŽOVIĆ ZAJKO-kovač iz Podgorice,bio je borac pete crnogorske proleterske brigade.Učestvovao je u bici na Neretvi za vrijeme četvrte neprijateljske ofanzive.Poginuo je 1943. godine u Lukovu kod Nikšića.

3. BRATOVIC FADIL, borac V proleterske crnogorske brigade. Poginuo je kao 18godišnjak 1944. godine kod mjesta Buca - Invagrad.

4. GALIČIĆ HIMZO - učestvovao je u borbama na Veljem brdu i u Pljevaljskoj bici odakle se vratio teško bolestan. Upao je u klopku četnicima kod Bušovnika, zatvoren i strijeljan na Vrelima Ribničkim u aprilu 1942. godine.

5. DERVANOVIĆ ZEJNEL - bio je borac 13. brigade 29. divizije NOR-a. Poginuo je 1944. godine kod Trebinja.

6. KAPADZIĆ HALID - poginuo je kao borac VI crnogorske birgade kod Goražda u februaru 1945. godine.

7. KAPISAZOVIĆ BIŠO - osuđen je od četničkog suda i strijeljan u decembru 1943. go dine na Zabjelu.

8. KEROVIĆ SADIK - osuđen od četničkog suda i strijeljan u decembru 1943. na Zabjelu.

9. LEKIĆ MAHMUT-BUTO - učestvovao je u Trinaestojulskom ustanku i bici na Pljevljima. Po povratku pada u ruke neprijatelju. Osuđen je od strane četničkog suda i strijeljan u aprilu 1942. godine na Zabjelu.

10. LEKIĆ ČAZIM - je kao internirac iz prištevskog logora pobjegao sa grupom drugova. U napadu na sprovodnike kada su ih vodili na strijeljanje, napali su sprovodnike. U borbi sa njima, cetvorica drugova su uspjeli pobjeći, a on je teško ranjen izdahnuo pred neprijateljskim vojnicima u Ijeto 1944. godine.

11. LEKIC FAIK-FIKO - bio je u VI crnogorskoj brigadi. Prošao sa njom mnoga ratišta.Poginuo je u februaru 1945. godine kod Foče.

12. LEKIĆ ŠAĆIR i TEUFIK-FIKO DECEVIĆ - ubijeni su u Momišićima, naselju na desnoj obali Morače u Podgorici 1944-te godine. Njih su zvjerski preklali četnici iz Vasojevića, koji su poslije kapitulacije Italije 1943. godine zaveli u Podgorici svoju strahovladu.

13. MUSTAGRUDIC DzEVDET -DETA - nakon ilegalnog rada u Podgorici pošao je u Sarajevo i tamo nastavio ilegalnu aktivnost za ciljeve NOP-a. Kao poznati fudbaler i velika nada toga sporta izveden je iz Sarajeva i priključen partizanskim jedinicama. Bio je boraecIgmanskog partizanskog odreda i poginuo kod Pazarica 1944. godine.

14. PAŠVIĆ KASIM - poginuo je kao borac VI crnogorske brigade kod Duge Rese u Hrvatskoj pred sam kraj rata 1945. godine.
15. PAŠOVIĆ ŠUKRIJA-ŠUĆO - učesnik svih borbi Trineastojulskog ustanka i bitke na Pljevljima. Po povratku uhapšen i interniran za Italiju. Poslije kapitulacije Italije priključio se prekomorskoj brigadi. Jedno vrijeme proveo je u Sovjetskom Savezu na tenkovskom učilištu. Kao osposobljen vojni starješina vratio se u zemlju i bio komandir tenkovskog voda. Poginio je 9. maja 1945. godine u borbama za oslobođenje Zagreba.

16. SADIKOVIĆ MUSAJA - rođen u Skadru, a živio i radio u Nikšiću i Podgorici. Bio je kovač. Poginuo je kao borac Zetskog partizanskog odreda početkom 1942. godine u Sandzaku.

17. ŠARKIĆ RAMADAN-RAMO - aktivni je učesnik Trinaestojulskog ustanka. Jedno vrijeme bio je ilegalac. Otkriven je početkom 1942. godine sa većom grupom članova Partije i SKOJ-a. Uhapšen i interniran u Albaniju. Strijeljan je u junu 1942. godine na Cijevni kod Kuća Rakića.

18. ŠAHOVIĆ MAHMUT-BUTO - u toku rata živio je u Sarajevu i radio kao ilegalac.Ustaše su ga otkrile i strijeljale 1944. godine.

19. ŠAHOVIĆ SELMAN - u Sarajevu je bio uključen u ilegalni rad. Otkriven i strijeljan 1944. godine od strane ustaša.

20. ŠAHOVIĆ ĆAZIM - ubijen od četnika 1944. godine u Podgorici.

21. ABDOVIC OMER - u prvim danima Trinaestojulskog ustanka bio je aktivni učesnik, ali je na početku avgusta 1941. go dine uhvaćen pri pokušaju da pređe na slobodnu teritoriju. Uhapšen je i interniran u Albaniju. Strijeljan je u junu 1942. go dine na Cijevni kod Kuća Rakića, na putu Podgorica-Tuzi.

22. ABDIĆ MAHMUT-BUTO ubijen je od strane četnika u Podgorici 1944. godine.

UMRLI U LOGORIMA

1. ALIVODIĆ HASAN-CANO - kao ilegalac u Podgorici otkriven je i uhapšen sa većom grupom mladih skojevaca i pripadnika NOP-a 1942. godine. Interniran je u italijanski logor Poneu i tamo umro 1943. godine.

2. DIGLISIĆ ALIJA-ALJO - uhapšen je početkom 1942. godine kao pristalica NOP-a. Interniran u Poneu (Italija) i umro u tom logoru 1943. godine.

3. TUZOVIĆ KAPLAN-SARA - uhapšen je početkom 1942. godine i interniran u italijanski logor Poneu. Tamo je i umro 1943. godine.

4. HAVERIĆ DZEVDET - živio je i skolovao se u Sarajevu. od prvog dana ustanka u Bosni i Hereegovini, kao intelektualac priključio se NOP-u i ilegalno radio. Tokom 1944. godine je otkriven i od strane ustaša strijeljan.

5. PRAŠLJEVIĆ CAFA ŠEFIKA - uhapšena u Virpazaru nakon prvih neuspjeha talijanske vojske u Trinaestojulskom ustanku. Internirana u albanski logor Kavaju i umrla 1942. godine.

   © šeher - tuzi 2006 | Hosted by: AmaxHost.com | design & programing by: amaxstudio