HOME | INFO | KONTAKT   
  Džamija u Dinoši
 26/02/2008  autor:

  Džamija u Dinoši jedna je od najstarijih u našem kraju.
Podignuta je 1770. godine, u gornjem dijelu sela, nedaleko od kule Brunčevića, ali se ne zna ko ju je podigao. Više puta je stradala. U ratu 1878. godine Crnogorci su zapalili Dinošu.

Džamija je u više navrata sanirana prilozima i dobrovoljnim radom i akcijama muslimana ovog džemata. Najveću sanaciju i dogradnju doživjela je 1997. godine kada je uraden trijem, abdesthana, kancelarija i mektebska učionica. Krajem prošloga vijeka imam u ovoj džamiji bio je hodža Brunčević, koga je ubila Mara, žena Eleza Brunčevića, a zvala mu brata Husa da i njega ubije. lmamsku službu u ovoj džamiji obavljao je i neki imam iz Čečenije. Nakon ovih, imamsku službu su obavljali: Hasan Lunji, Sulejman Haverić, Redzep Đoković, kao imam matičar, hafiz Šukrija Bakalović, Vejsel Aliti, Osman Zagović, Hajrulah Kapisoli. Sada imamsku sluzbu obavlja Bećir Đoković.
Bajro Agović

   © šeher - tuzi 2006 | Hosted by: AmaxHost.com | design & programing by: amaxstudio