HOME | INFO | KONTAKT   
  Džamija u Vranju
 06/03/2008  autor:

  Ko i kada je podigao staru džamiju u Vranju nije poznato. Prema predanju bila je dosta mala i zapuštena. Na njenim temeljima podignuta je 1830. godine nova.
Nalazi se u središnjem dijelu istoimenog naselja. U više navrata je sanirana. Unutrašnji dio je, zbog nestručnih sanacija koje je imala bio u fazi propadanja. Na sastanku džematlija 1997. go dine odlučeno je da se na istim temeljima sagradi nova i da se usmjeri tačno prema kibli, pošta je postojeća za 25 stepeni odstupala od pravca kible. Za nepunih pet mjeseci je prilozima mještana i privremeno zaposlenih u SAD podignuta nova, za sada među najljepšim džamijama na području Tuzi i Podgorice. Džamija je manjih dimenzija, dosta funkcionalna i uređena. Rađena je od tvrdog materijala, sa betonskom munarom.
lmami ove džamije su bili: Bajram Mustafić, Osman Kalezić, Ahmed Krnić, Mehmed Lalević, Bajro Lekić, Tahir Galičić.
Vakuf vranjske džamije posjedovao je dućan, dva rala oranice i četiri rala livade.
Mutevelija je bio Mehmed Frljuckić.
izvor DŽAMIJE U CRNOJ GORI

   © šeher - tuzi 2006 | Hosted by: AmaxHost.com | design & programing by: amaxstudio