HOME | INFO | KONTAKT   
  SAIT ORAHOVAC(1909-1992)
 13/05/2008  autor:

  
Sait Orahovac, rođen u Podgorici 24. maja
1909. godine. Umro u Sarajevu 21. novembra 1992.godine.
U Sarajevu završio filozofski fakultet, grupa
istorija jugoslovenskih književnosti i srpskohrvatski
jezik. Doktorirao iz oblasti folkloristike.
Bio član Udruženja književnika BiH i član Društva
za obradu folklora. Za knjigu Sonetna senčenja,
1957. godine dobio nagradu Udruženja književnika BiH. Dobitnik je
Dvadesetsedmojulske nagrade republike Bosne i Hercegovine. Dobitnik
je i Povelje zaslužnog građanina Sarajeva. Odlikovan Ordenom zasluga
za narod i Ordenom bratstva i jedinstva.
Sait Orahovac je objavio knjige:
Vihori uzdaha, Knjižara Ujedinjenje, Podgorica, 1928. godine; Nemirne
svetiljke, Dioničarska štamparija, Sarajevo 1930; Motivi iz Bosne,
Štamparija Šemic, Sarajevo, 1931. i 1933; Potezi Ulijevo, 1932. godine
(zabranjeno); Usponi, Knjižara braće Kavaja, Nikšić, 1933. (zabranjeno);
Stihovi raba Saita, Štamparija O. Semića, Sarajevo, 1936; Lirska saopštenja,
Sarajevo 1938, i štamparija Grafika, Beograd 1939; Vrisci i kliktaji,
PTT, Sarajevo 1946; Soneti, autorsko izdanje, Sarajevo 1953; Sonetna
senčenja, autorsko izdanje, Sarajevo 1957; Korak do zida, «Veselin
Masleša», Sarajevo 1966; Soneti i minijature, Svjetlost, Sarajevo 1971;
Izbor pjesama, «Veselin Masleša», Sarajevo 1974; Krug se zatvara,
«Veselin Masleša», Sarajevo 1980; Slapovi, Pobjeda, Titograd 1983; Niz
grebene i sprudove, GG, Sarajevo 1990; Minijature, (????).
8
Sait Orahovac je priredio sljedeće knjige: Pjesme o narodnim herojima,
šest izdanja od 1952. do 1972; Savremene narodne pjesme iz borbe
i obnove, Svjetlost, Sarajevo 1957; Partizani u anegdotama, Svjetlost,
Sarajevo, I/1960, II/1964, III/1966; Anegdote o našim književnicima,
Svjetlost, Sarajevo 1961; Vedrine duha, izbor anegdota iz NOB-a, «Veselin
Masleša», Sarajevo 1970; Narodne pjesme bunta i otpora, Svjetlost,
Sarajevo 1971; Sevdalinke, balade i romanse Bosne i Hercegovine, Svjetlost,
Sarajevo 1968; Pjesme bunta i otpora, Narodna armija, Beograd
1976; Stare narodne pjesme Muslimana Bosne i Hercegovine, Svjetlost,
Sarajevo 1976; Muslimanske narodne pjesme, Rad, Beograd 1977; Biserna
ogrlica, Naš glas, Banja Luka 1990.
Pojedine pjesme Saita Orahovca su prevedene na ruski, bugarski, makedonski,
slovenački, češki, poljski, albanski, turski, azerbejdžanski, arapski,
francuski i engleski jezik.
9

   © šeher - tuzi 2006 | Hosted by: AmaxHost.com | design & programing by: amaxstudio