HOME | INFO | KONTAKT   
  DOPRINOS ISLAMSKE CIVILIZACIJE SVJETSKOJ KULTURI
 30/05/2008  autor:

  Danas kada u odnosima muslimanskog svijeta i Zapada ima dosta nerazumijevanja i nepovjerenja, gotovo da ostaje zaboravljena činjenica da je civilizacija islama svojevremeno bila superiornija nad hrišćanskom. Dostignuća naučnika muslimanske vjere u srednjem vijeku su utrla put renesansi i prosvjetiteljstvu u Evropi, i time postavila značajne temelje modernom društvu. Nedavno je objavljena studija o prilično zaboravljenom doprinosu islamske civilizacije svjetskoj kulturi, napisao je bivši američki diplomata Majkl Morgan.
Danas kada u odnosima muslimanskog svijeta i Zapada ima dosta nerazumijevanja i nepovjerenja, gotovo da ostaje zaboravljena činjenica da je civilizacija islama svojevremeno bila superiornija nad hrišćanskom. Dostignuća naučnika muslimanske vjere u srednjem vijeku su utrla put renesansi i prosvjetiteljstvu u Evropi, i time postavila značajne temelje modernom društvu. Nedavno je objavljena studija o prilično zaboravljenom doprinosu islamske civilizacije svjetskoj kulturi, napisao je bivši američki diplomata Majkl Morgan.U posljednje vrijeme, mediji vođeni površnošću i predrasudama islam najčešće povezuju s nasiljem i netolerancijom. Čak i prije terorističkih napada na Njujork i Vašington, bila je popularna teza istoričara Samjuela Hantingtona o skorom sukobu civilizacija, između Zapada i muslimanskog svijeta. Majkl Morgan, američki diplomata koji je većinu radnog vijeka proveo u islamskim zemljama, objavio je nedavno knjigu Izgubljena istorija, u kojoj kritikuje Hantingtonovu ideju o sukobu civilizacija.Zaključio sam da sukob civilizacija ne postoji. Ova moja tvrdnja je u suprotnosti s tvrdnjama kolega drugačije ideološke orijentacije. Ja sam naravno svjestan da sukoba ima, međutim nije riječ o sukobu civilizacija. Jer, svi manje-više danas nastanjujemo jednu istu, tehničku, globalnu civilizaciju kojoj su doprinijele hiljade naučnika, mislilaca i umjetnika, od kojih su mnogi iz islamskog civilizacijskog kruga danas nažalost prilično zaboravljeni - kaže Morgan, a prenosi Glas Amerike.Morgan kaže da većina Amerikanaca nažalost ne razumije islam, kojeg mediji najčešće opisuju kao brutalnu i netolerantnu vjeru. U svojoj knjizi on nudi suprotan primjer sultan Salah al-Din položaj od najvećeg povjerenja daje jevrejskom filozofu i liječniku, Maimonidesu: Maimonides se danas smatra najvećim židovskim filozofom srednjeg vijeka bio je inspiracija svojem narodu, na cijelom području Srednjeg istoka. No, Maimonides je sa Salah al-Dinom radio na tada važnim medicinskim istraživanjima. Njegova metoda liječenja ugriza od zmije iz 12. stoljeća, može se naći još 1965 i to nigdje drugdje nego u priručniku za američke izviđače. O takvom kalibru ljudi govori moja knjiga, u cijeloj jednoj civilizaciji koja je bila posvećena invencijama i promišljanju.Morgan smatra da je vrlo važno da Amerikanci prošire svoje znanja o islamu, pogotovo o njegovom doprinosu razvoju zapadne civilizacije: Mnogo je toga na ovu temu objavljeno, pogotovo u posljednjih osam godina, no niti jedna od tih knjiga nije postala zaista popularna. Ne znam zašto. Vjerovatno, jer je riječ o pomalo nekonvencionalnoj ideji koja je u suprotnost s raširenim klišejima. Takođe, naučna literatura se uopšte slabo prodaje. Mene međutim brine činjenica što Amerikanci razmjerno malo znaju o dijelu svijeta u kojem je njihova zemlja posljednjih godina vrlo angažovana.Morgan, penzionisani američki diplomata, smatra da bi mediji svoje izvještavanje iz islamskog svijeta trebalo bolje da kontekstualizuju odnosno, da bi događaje trebalo da predstave u svom istorijskom kontinuitetu.OD ASTRONOMIJE DO FILOZOFIJEMorgan pominje i naučnika Ibn Sina, poznatog kao Avicena, autora 246 studija koje su položile temelje modernoj medicini. Ili Muhameda al-Havarizmija iz sedmog vijeka, utemeljitelja algebre. Lista imena koju sadrži Morganova studija je vrlo duga na njoj se nalaze naučnici koji su doprinijeli razvoju moderne astronomije, m-atematike i medicine, te otvorili put Njutnu i Koperniku.
Majkl Morganova studijao zaboravljenom doprinosu islamske civilizacije svjetskoj kulturi
www.vijesti.cg.yu

   © šeher - tuzi 2006 | Hosted by: AmaxHost.com | design & programing by: amaxstudio