HOME | INFO | KONTAKT   
  PRVA MEDRESA U CRNOJ GORI
 08/06/2008  autor:

   Od svih projekata i aktivnosti koje Mešihat trenutno provodi, izgradnja prve medrese u Crnoj Gori je primarna briga. Njena gradnja je počela 2000. godine. To zapravo nije samo medresa nego je ujedno i višenamjenski islamski centar. Ukupna površina objekta je oko 3000 m2. U suterenu su smještene prostorije kotlovnice, vešeraja, hladnjače, ostava i prostorije za održavanje objekta. U prizemlju i na spratu su smještene četiri funkcionalne cjeline, koje karakteriše povezanost toplim vezom, što znači da se cijelo vrijeme boravka i učenja ne mora izaći iz objekta.
Prvu funkcionalnu cjelinu čini internat za smještaj polaznika medrese. U okviru njega se nalaze: restoran s kuhinjom i manji zdravstveni centar sa stacionarom. U ovom bloku se nalazi i restoran sa baštom koja je natkrivena, i kuhinja sa posebnim ulazom i sanitarnim čvorom.
Drugu cjelinu čini učionički blok sa osam učionica namjenjenih za izvodenje nastave na bosanskom i albanskom jeziku, bibliotekom, čitaonicom, amfiteatrom sa 140 sjedišta, sanitarnim čvorom i abdesthanom. Amfiteatar je ujedno i centralna sala Mešihata za održavanje sastanka Sabora, Mešihata kao i održavanje vjerskih i naučnih tribina. Izgradnja amfiteatra je istinska potreba s obzirom da se spomenuti sastanci sada održavaju u hotelskim salama.
Upravni dio Medrese smješten je u trećem bloku, a čine ga kancelarije uprave, zbornica, ostava za učila i rekvizite i poseban sanitarni čvor. U četvrtom dijelu smještena je fiskulturna sala sa svlačionicama, sanitarnim čvorom i tuševima za polaznike medrese. Fiskulturna sala je ujedno i mjesto predvideno za održavanja masovnih vjerskih programa i manifestacija.
U potkrovnom dijelu smještena je prostorija za klanjanje (mesdľid), musafirske sobe, sala za kompjuter, mokri čvorovi i dr. Mesdľid ne igra ulogu centralne džamije jer 20 metara od ulaza u Medresu nalazi se džamija sagradena 2000. godine.
(Priredio: Bajro ef. Agović, sekretar Mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori)
Upis učenika prve generacije u podgoričkoj-(Milješ) medresi je u toku.

   © šeher - tuzi 2006 | Hosted by: AmaxHost.com | design & programing by: amaxstudio