HOME | INFO | KONTAKT   
  DA LI JE BRITANSKI KRALJ OFFA BIO MUSLIMAN
 07/07/2008  autor:

  Rođen: 730.; vladao od 759. do 796.
Godine 1841. desio se jedan nesvakidašnji slučaj. Naime arheolozi su pronašli čudnovate stare zlatnike iz doba ovog jakog britanskog kralja. Ti stari zlatnici su bili čudni zbog toga što su na sebi imali utisnuto kelime-i-šehadeh uz jedan kur'anski ajet što je sve bilo ispisano arapskim kufi-slovima s oba lica ove kovanice. Detaljan prikaz kovanice je sljedeći: s jedne strane je pisalo: "la ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu" – "nema niko pravo da bude obožavan mimo Allaha, Jedinog, koji druga nema", a ispod toga je pisalo: "Muhammedun Resulullah" – "Muhammed je Allahov Poslanik", za čim je ispisan ajet: "erselehu bil-huda ve dinil-hakki lijuzhirehu 'aled-dini kullih" – "poslao ga je sa uputom i istinskom vjerom kako bi je nad svim drugim vjerama izdigao!" Na drugoj strani kovanice je pisalo: "Muhammedun Resulullah"
Ko bude otvorio britansku ili francusku enciklopediju (Laros), kod riječi OFFA – pročitaće historijat vezan za ličnost ovog velikog anglo-saksonskog kralja koji je vladao Britanijom 39. godina, u periodu od 757 pa sve do 796.g.. On je bio jedan od jačih britanskih kraljeva tog ranog engleskog doba. U prvo vrijeme je vladao oblašću Mercia odnosno oblašću koja je tada bila poznata pod imenom Srednja Engleska (Middle England), koja je bila jedna od sedam tadašnjih kraljevstava engleske. Kralj Offa je proširio svoju vlast nad okolnim kraljevstvima osvajajući ih jednu po jednu: Kent, West, Saxsons, Welsh. Svoje dvije ćerke je udao za kraljeve Wessex-a i Northmbi-a, što ga je još više ojačalo, tako da je svojim utjecajem i vlašću osvojio gotovo cijelu Britaniju. Sklopio je sporazum sa kraljem Francuske Šarlamanom kao i sa papom Andrijanom Prvim. Od najpoznatijih tragova njegovog postojanja jesu bedemi i zidine koje je izgradio između Mercia i Welsha koji su i dan danas poznati pod imenom "Offini bedemi".

Godine 1841. desio se jedan nesvakidašnji slučaj. Naime arheolozi su pronašli čudnovate stare zlatnike iz doba ovog jakog britanskog kralja. Ti stari zlatnici su bili čudni zbog toga što su na sebi imali utisnuto kelime-i-šehadeh uz jedan kur'anski ajet što je sve bilo ispisano arapskim kufi-slovima s oba lica ove kovanice. Detaljan prikaz kovanice je sljedeći: s jedne strane je pisalo: "la ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu" – "nema niko pravo da bude obožavan mimo Allaha, Jedinog, koji druga nema", a ispod toga je pisalo: "Muhammedun Resulullah" – "Muhammed je Allahov Poslanik", za čim je ispisan ajet: "erselehu bil-huda ve dinil-hakki lijuzhirehu 'aled-dini kullih" – "poslao ga je sa uputom i istinskom vjerom kako bi je nad svim drugim vjerama izdigao!" Na drugoj strani kovanice je pisalo: "Muhammedun Resulullah", a na njenoj sredini je bilo utisnuto ime ovog kralja "OFFA", na engleskom jeziku. Ispod toga je pisalo: "Bismillah, duribe hazel-dejner 157.g." – "U ime Allaha; ovaj dinar je kovan 157.g."

Dakle, ovaj novac je kovan u periodu između 757 i 796.g., a 157 hidžretska godina odgovara 774. godini po rođenju Isa a.s., što je tačno period vladavine britanskog kralja Offa. Ove kovanice se danas nalaze u Britanskom Nacionalnom Muzeju.

Brojna istraživanja su vršena zbog ovih kovanica, i razni historičari su na sljedeće načine komentarisali ovaj slučaj:

1. Kralj Offa je koristio ova arapska slova i riječi kao ukras za svoje kovanice, i nije znao šta u osnovi znače te riječi.

(Ovo apsolutno ne podržava zdravi ljudski razum niti logika da neki kralj stavlja na svojim kovanicama određene riječi kojima ne zna značenja i to samo radi ukrasa, a pogotovu kada su u pitanju riječi šehadeta koje su osnov islamskog vjerovanja. Tačno je da su neki evropski vladari ispisivali svoja imena arapskim slovima zbog ljepote njihove kaligrafije poput Alfonsa Osmog, Vasilija Dimitrijeva i nekih normanskih vladara poput Viljema Drogera. Bilježi se da je njemački imperator Henri Četvrti ispisivao ime abbasijskog halife "Muktedir Billaha" na kovanicama svoje države zbog toga što je bio impresioniran njegovom ličnošću – ali se ne bilježi od nijednog od njih da je ispisao riječi tevhida – islamskog monoteizma, na kovanicama svoje zemlje kao što je to učinio kralj Offa – uz obrazloženje da nije znao šta te riječi znače!?)

2. Kralj Offa je 787.g. sklopio primirje sa papom Andrijanom Prvim, kada mu je morao isplaćivati godišnji danak, pa je možda iz tih razloga kovao takav novac?!

(I ovo je također čudnovat komentar! Kako će katolički papa tražiti od britanskog kralja Offa da mu šalje danak u kovanicama ispisanim riječima kelime-i-šehadeta; ovo je apsolutno nelogično i nemoguće! Papa tog doba je bio jedan od najžešćih protivnika islamskog svijeta pa je stoga i normalno da bi papa kao ljuti neprijatelj islama apsolutno odbio prihvatiti kovanice tog tipa pa makar bilo riječi i o samom ukrasu!)

3. Kralj Offa je kovao ovakav novac radi engleskih hadžija koji su išli u obilazak Jerusalima i Kudsa, te kako bi bili bezbjedni i kako bi se lakše kretali u tim mjestima. Dakle, u pitanju su bili politički razlozi.

(Što se tiče kretanja hrišćana po islamskom svijetu i Jerusalimu ono je bilo apsolutno slobodno i prije kralja Offa i poslije njega, i nisu bili ni u kakvoj potrebi za takvim novcem zbog toga što muslimani nikada nisu uslovljavali takvo nešto!)

Može se pretpostaviti i to da kralj Offa nije bio u mogućnosti kovati novac u svojoj državi pa je bio prinuđen kovati novac u nekoj od muslimansko-arapskih zemalja što je također još jedna slaba pretpostavka zbog toga što britanski historijski izvori spominju da je najznačajniji poduhvat ovog kralja bio osnivanje nove kovačnice novca koji je nosio ime kralja i ime kovača. Postoji i određen broj kovanica sa likom kralja Offa i njegove žene Kentriz. Ovakav način kovanja novca se koristio u Britaniji još mnogo stoljeća za njim.

Dakle, Kralj Offa se posebno proslavio zbog kovanog novca što nas udaljava od pretpostavke da je bio u potrebi da mu se novac kuje u nekim arapskim zemljama.

4. Kralj Offa je primio islam pa je zbog toga i kovao novac s riječima kelime-i-šehadeta!

Ovo je nejrelalnije riješenje ove dileme, ali pored postojećih kovanica nemamo drugih dokaza o tome da je kralj Offa bio musliman. Ne postoje detalji u vezi toga kako je on došao u kontakt sa islamom ali ono što historičari spominju je to da se engleska crkva vjerno postarala da uništi svaki mogući dokumenat koji bi nam nešto više rekao o vjeri ovog kralja. Da li je islam primio samostalno ili je islam primio još neko od članova njegove familije ili rođaka. Moglo se desiti to da je kralj Offa stupio u kontakt sa nekim od islamskih učenjaka prilikom njegove posjete Jerusalimu-Kudsu, i da je tamo prigrlio islam. Moguće je da se sa islamom susreo i preko islamske Španije. Vladao je britanijom u periodu vladavine halife Haruna el-Rešida.

Sve u svemu detaljnije podatke o svemu ovome engleska i francuska enciklopedija ne iznose što je još jedan razlog više da se vjeruje u to da je britanski kralj Offa baš bio musliman!

bošnjaci.net

   © šeher - tuzi 2006 | Hosted by: AmaxHost.com | design & programing by: amaxstudio