HOME | INFO | KONTAKT   
  Izvod iz matične knjige rodjenih 1905-1928
 31/10/2006  autor:

Izvode iz matične knjige rodjenih,na par listova papira,ispisao je glavni
imam Ćazim-begove dzamije u Tuzima,imam Muharem Lekić.
Istinitost svog prepisa potvrdio je pečatom i svojerucnim potpisom.Ovo je
dio podataka koje sadrzi arhiva Ćazim-begove dzamije.
Godine rodjenja,imena i
prezimena Tuzana koje ćemo navesti od velikog su značaja,kako za neku
odrednicu tako i za početni informator i demografska istraživanja.Ovdje se
susrećemo izmedju ostalog,sa prezimenima koja počinju sa slovom H,a kod
istih prezimena danas je izostavljeno upravo ovo slovo,npr:
Hadzović-Adzović,Hačković-Ačkovic,Hadziablahović-Adziablahović i slicno.
Pleme Tuzovići dobar dio prošlosti prezivali su se Skorać.Sadasnje prezime
Tuzovići dobili su po Tuzima.Zahvaljujući lijepom rukopisu efendije Muharema
Lekića nisam nailazio na poteškoce prilikom prepisivanja,što je jos jedan
dokaz umjetnosti kod nasih starih Tuzana.Upamtio sam puno ljudi sa ovog
spiska,dok je nazalost dosta navedenih porodica odselilo.Prilažem spisak
rodjenih u periodu od 1905. godine do 1928. godine.Prepisao Ajdin Rakić
2006. godine


Tuzani rodjeni 1905. godine

1.Šaban (Jusufa i Fatime) Dzaković
2.Ahmed (Hadzije i Cube) Djoković
3.Riza (Jusufa i Hanke) Pepić
4.Fetah (Adema i Ćamile) Vodopić
5.Mustafa (Selmana i Dzevahire) Ljačević

Tuzani rodjeni 1906. godine
1.Adem (Ismajila i Zejnebe) Hadzović
2.Sukrija (Mahmuta i Bademe) Marić
3.Jakup (Alije i Have) Lekić
4.Bajram (Sulejmana i Dzevahire) Krnić

Tuzani rodjeni 1907. godine
1.Said (Mustafe i Hatidze) Hadzović
2.Seljman (Haljilja i Have) Pecević
3.Omer (Osmana i Fatime) Koća
4.Mahmud (Mehmeda i Dzanke) Skorać
5.Hasan (Haljilja i Paše) Ljuljanović
6.Isljam (Murata i Have) Ramović
7.Šukrija (Bajrama i Fatime) Ramović
8.Husein (Bećira i Rukije) Paljević
9.Jusuf (Bajrama i Umihane) Pepić

Tuzani rodjeni 1908. godine
1.Abdulah (Murata i Maljiće) Lekić
2.Jusuf (Selima i Vasfije) Krnić
3.Šaban (Ilijaza i Fatime) Pepić
4.Mustafa (Kadrije i Zulejhe) Paljević
5.Mustafa (Eljeza i Zulejhe) Hadzović
6.Ibrahim (Selmana i Aiše) Alibašić
7.Hasan (Bajrama i Bademe) Dresević
8.Bajram (Ibrahima i Aise) Cetković
9.Hasan (Jusufa i Fatime) Dzaković

Tuzani rodjeni 1909. godine
1.Sadik (Bajrama i Paše) Orahovac
2.Rustem (Bajrama i Dzake) Paljević
3.Delija (Ahmeta i Hume) Decević
4.Hamdija (Mahmuda i Bade) Marić
5.Ramadan (Hadzije i Sute) Drešević
6.Ramadan (Mahmuda i Merjeme) Čulić
7.Šerif (Abdulaha i Aiše) Muminović

Tuzani rodjen 1910. godine
1.Šaban (Zejnelja i Paše) Ramujkić
2.Edhet (Mustafe i Hatmane) Hadzović
3.Adem (Sadika i Hanke) Daković
4.Šukrija (Zubera i Umihane) Stanković
5.Bećir (Ibrahima i Aise) Čirgić
6.Osman (Ibrahima i Aiše) Cetković
7.Ramadan (Jusufa i Fatime) Dzaković
8.Halit (Mustafe i Nurije) Rakić

Tuzani rodjeni 1911. godine
1.Ćazim (Zubera i Umihane) Ramović

Tuzani rodjeni 1912. godine
1.Hajdar (Mehmeda i Aiše) Paljević
2.Haljilj (Osmana i Fatime) Koća
3.Hasan (Bajrama i Razije) Pepić
4.Abdulah (Haljilja i Hanife) Hanifić
5.Mustafa (Hasana i Fatime) Decević
6.Ćazim (Abdulaha i Aiše) Muminović
7.Mehmed (Bećira i Rukije) Paljević

Tuzani rodjeni 1913.godine
1.Dzemalj (Bećira i Paše) Ramović
2.Seljman (Alije i Hatidze) Djurdjević
3.Ljaver (Alije i Have) Lekić
4.Mustafa (Mahmuda i Rukije) Osmanagić
5.Mustafa (Murata i Maliće) Lekić
6.Dzemalj (Saita i Aleme) Oručević
7.Hajdar (Zubera i Hume) Stanković
8.Bajram (Ibrahima i Aiše) Čirgić

Tuzani rodjeni 1914. godine
1.Hasan (Sulejmana i Dzevahire) Krnić
2.Osman (Seljmana i Hanife) Cucović
3.Ramadan (Adema i Ćamilje) Vodopić
4.Jusuf (Abdulja i Fatime) Skorać
5.Šaban (Haljilja i Hanife) Hanifić
6.Mehmed (Husena i Bademe) Krnić

Tuzani rodjeni 1915. godine
1.Šaćir (Jusufa i Sebije) Arap
2.Adem (Dzika i Fatime) Skorać
3.Abdulah (Omera i Zejnebe) Pepić
4.Delija (Alije i Nurije) Pepić
5.Teufik (Alije i Hatidze) Djurdjević

Tuzani rodjeni 1916. godine
1.Dzemalj (Bajrama i Dzanke) Paljević
2.Smailj (Bajrama i Razije) Pepić
3.Ahmed (Haljilja i Zejnebe) Pecević
4.Smailj (Murata i Maliće) Lekić
5.Teufik (Saita i Aleme) Oručević
6.Bajram (Bećira i Šeće) Hadzović
7.Šaban (Sadika i Hanke) Daković
8.Ramadan (Selmana i Have) Pepić
9.Selman (Murata i Ajkune) Omeričić
10.Dzemalj (Ibrahima i Zade) Hakšabanović
11.Šefket (Alije i Have) Lekić
12.Bajram (Osmana i Fatime) Ademović
13.Sadik (Ilijaza i Hanke) Bećović
14.Mehmed (Mehmeda i Gondze) Omurović

Tuzani rodjeni 1917. godine
1.Jusuf (Omera i Zejnebe) Pepić
2.Ibrahim (Adema i Aiše) Drešević
3.Haljilj (Mehmeda i Dzanke) Paljević
Tuzani rodjeni 1918. godine
1.Ramadan (Bećira i Paše) Pirović
2.Fetah (Bajrama i Mahire) Lekić
3.Seljman (Abdulaha i Sebije) Ačković
4.Haljilj (Hadzije i Sute) Drešević
5.Dzemalj (Zubera i Hume) Stanković
6.Sadik (Bajrama i Razije) Pepić
7.Sait (Bećira i Paše) Ramović
8.Ibrahim (Omera i Nazire) Alivodić
9.Mustafa (Ilijaza i Fatime) Pepić

Tuzani rodjeni 1919. godine
1.Šaćir (Osmana i Fatime) Ademović
2.Ethem (Zubera i Umihane) Ramović
3.Ćazim (Mustafe i Nurije) Lekić
4.Huesin (Jusufa i Fatime) Alivodić
5.Riza (Derviša i Merjeme) Ramović
6.Hasan (Omera i Zejnebe) Pepić
7.Hajrudin (Murata i Maliće) Lekić

Tuzani rodjeni 1920. godine
1.Adem (Sadika i Sabire) Suković
2.Ahmed (Selima i Vasfije) Krnić
3.Ramadan (Seljmana i Nurije) Turusković
4.Hamdija (Alije i Have) Lekić
5.Halid (Zubera i Hume) Stanković
6.Jusuf (Mahmuta i Hankuše) Čulić
7.Hajdar (Calje i Fatime) Omerbožović
8.Hajdar (Zubera i Vezirke) Omeričić
9.Faik (Derviša i Dzevahire) Kreponić

Tuzani rodjeni 1921. godine
1.Husein (Bećira i Hanke) Cetković

Tuzani rodjeni 1922. godine
1.Dziko (Bećira i Paše) Pirović
2.Mustafa (Šabana i Kejmete) Šabanadzović
3.Šerif (Bajrama i Razije) Pepić
4.Alija (Bajrama i Dzanke) Skorać
5.Bajram ( Halilja i Aise) Smaković
6.Mehmed (Hasan i Zade) Hadziablahović
7.Bajram (Mahmuta i Hankuse) Čulić
8.Asim (Ahmeda i Paše) Alivodić
9.Mustafa (Ahmeda i Šerife) Omeričić
10.Šaban (Osmana i Fatime) Ademović
11.Ramadan (Zejnelja i Bademe) Hadzović
12.Osman (Ramadana i Zejnebe) Hadzović
13.Asim (Ibrahima i Ćamilje) Lekić
14.Halid (Smailja i Hatidze) Marić
15.Asim (Murata i Aleme) Agović
16.Hamdija (Bećira i Paše) Ramović

Tuzani rodjeni 1923. godine
1.Zejnelj (Ahmeda i Šerife) Omeričić
2.Dzemalj (Sadika i Sabire) Suković
3.Rustem (Adema i Aiše) Drešević
4.Ramadan (Mahmuta i Rukije) Krnić
5.Ibrahim (Selmana i Hanife) Cucović
6.Halid (Jusufa i Rukije) Ljačević
7.Omer (Huseina i Have) Omericić
8.Ahmed (Saida i Hanife) Muljesković
9.Selman (Ethema i Fatime) Hadziablahović
10.Abdulah (Seljmana i Nurije) Turusković

Tuzani rodjeni 1924. godine
1.Ibrahim (Šabana i Kejmete) ŠabanadzoviĆ
2.Asim (Saita i Aleme) OruČević
3.Tahir (Bajrama i Aiše) Hadzović
4.Šefket (Huseina i Fatime) Hakšabanović
5.Hasan ((Ahmeta i Zade) Pepić
6.Riza (Šerifa u Fahrije) Krnić
7.Šefket (Murata i Ajkune) Omeričić
8.Rifat (Smailja i Hatidze) Marić
9.Smailj (Haljilja i Aiše) Smaković
10.Redzep (Mahmuda i Hankuše) Čulić
11.Ramadan (Bećira i Hankuše) Cetković
12.Hasan (Jusufa i Fatime) Alivodić
13.Šefket (Ibrahima i Fatime) Fatkić
14.Smailj (Jusufa i Hanife) Pepić
15.Ćazim (Ahmeda i Aiše) Ljačević

Tuzani rodjeni 1925. godine
1.Bećir (Alije i Safije) Hakšabanović
2.Haljlilj (Mahmuta i Rukije) Krnić
3.Šaban (Adema i Ćamilje) Omeričić
4.Ahmed (Mustafe i Nurije) Lekić
5.Šefket (Mahmuta i Hajrije) Krnić
6.Hasan (Šerifa i Fahrije) Krnić
7.Ibrahim (Alije i Hatidze) Cetković
8.Ćazim (Sadika i Sabire) Suković
9.Teufik (Jusufa i Nurije) Ramović
10.Teufik (Zubera i Vezirke) Omeričić
11.Ahmed (Adema i Aiše) Drešević
12.Jusuf (Ramadana i Bademe) Decević
13.Fadilj (Jusufa i Fatime) Alivodić
14.Hasan (Saita i Hanife) Mulješković

Tuzani rodjeni 1926. godine
1.Husein (Ahmeta i Zade) Pepić
2.Jakup (Ahmeta i Aiše) Ljačević
3.Osman (Huseina i Zejnebe) Muminović
4.Jusuf (Haljilja i Hanke) Diglisić
5.Rifat (Selima i Vasfije) Krnić
6.Adem (Ramadana i Zade) Cetković
7.Jusuf (Murata i Aleme) Agović
8.Šefket (Calje i Fatime) Omerbožović

Tuzani rodjeni 1927. godine
1.Hasan (Saćira i Hanke) Šabanadzović
2.Šaćir (Ilijaza i Fatime) Pepić
3.Dzemalj (Zejnelja i Bademe) Hadzović
4.Ismailj (Ethema i Fatime) Hadziablahović
5.Adem (Hadzije i Merjeme) Drešević
6.Mehmet (Ramadana i Zejnebe) Vatić
7.Ibrahim (Murata i Ajkune) Omeričić

Tuzani rodjeni 1928. godine
1.Malić (Mahmuda i Rukije) Krnić
2.Sulejman (Ibrahima i Bademe) Krnić
3.Rasim (Jusufa i Rukije) Ljačević
4.Šefket (Osmana i Fatime) Ademović
5.Dzavid (Jusufa i Nurije) Ramović
6.Hajdar (Mehmeda i Hajrije) Krnić
7.Adem (Ramadana i Bademe) Decević
8.Sadik (Haljilja i Hankuse) Diglisić


   © šeher - tuzi 2006 | Hosted by: AmaxHost.com | design & programing by: amaxstudio