HOME | INFO | KONTAKT   
  Izedina Adžović
 04/11/2006  autor:

  rođena 26. 12. 1973. Osnovnu i srednju školu završila u Tuzima, studira na Učiteljskom odsjeku na albanskom jeziku. Od 1998 radi kao novinar na Radiju Mir, a nešto kasnije i na Tv Teuta, 2 godine bila je dopisnik Radija Slobodna Evropa, 4 godine novinar za ONEWORLDRADIO, 2 godine za SEENPM (Mreža za profesionalizaciju medija jugoistočne Evrope, povremeno piše za BIRN(Balkan Investigative Reporting Network). Novinarsko obrazovanje stekla je na raznim novinarskim školama i seminarima (Instituta za Medije, Madija Centra, Anema, BBS, RSE, . . . )
Aktivna je i u NVO sektoru, bila je koordinator dvogodišnjeg projekta Centra za toleranciju i dijalog «Zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda u multietničkoj sredini», član je skupštine Nansen Dijalog Centra i polaznik mnogih njihovih seminara i radionica na temu demokratije, mirnog rješenja konflikta i ljudskih prava, povremeno radi za CDT, jedan je od učesnika izrade nacionalne strategije za Ravnopravnost polova, jedan je od osnivača Bono Modo Centra, volonterski radi u Udruženju mladih sa hendikepom. Polaznik je mnogih naučnih konferencija, seminara, tribina i okruglih stolova iz domena ljudskih, manjinskih i ženskih prava. . İzedina je takodje clan KUD-a ''Ramadan Sarkic'' , uglavnom voditelj njegovih programa. İzedina se bori za ocuvanje i obnovu duha starih Tuzi, za multietnicnost i medjusobno razumjevanje njegovih gradjana. Živi i radi u Tuzima.

   © šeher - tuzi 2006 | Hosted by: AmaxHost.com | design & programing by: amaxstudio