HOME | INFO | KONTAKT   
  Riječima protiv zaborava (I)
 06/12/2006  autor:

Tuzani su po svojim govornim karakteristikama slični podgoričkim muslimanima.Dobar riječnik bio je znak višeg ranga u društvu.To se moglo i osjetiti,osjeća se i danas.Uvjek sam bilježio stare riječi koje bih čuo od starijih Tuzana. Interesantno je to da neke riječi koje možete čuti kod uglednijih porodica,nisu u upotrebi kod ostalih.Ovim serijalima prisjetićemo se nekih riječi uglvanom turcizama i otgrnuti ih od zaborava.

Akšehana:Akšehana znači prostor za ostavku...U akšehani su se obično čuvala drva,poljoprivredne alatke i stvari.Ovaj naziv se svakodnevno koristio.U skorije vrijeme primjećujemo da se na mjestu ovog termina sve više upotrebljeva riječ baraka,ostavka i u malo modernijem stilu ljetna kuhinja.
Primjer kako se koristi u rečenici;
“Idi u akšehanu da doneseš drva...metni lopatu u akšehanu...”
II
Urnek:Urnek znači primjer,mustra.Ova riječ se takođe koristila.Koristili su je stariji Tuzani.Imao sam priliku da ovu riječ zabilježim od par Tuzanki.

Primjer kako se koristi u rečenici;
“Nisam došla da ti uzmem urnek od kuće....Bila je za urnek....”

III
Birvaktile:Davno,jednom davno,jednom...Riječ je vrlo stara.Može se i danas čuti kod starijih Tuzana.

Primjer kako se koristi u rečenici;
“Birvaktile su živjeli tamo...Birvaktile dođe...To je vrlo staro,od birvaktile zamana...”

IV
Dzan:Duša...dzanum-dušo moja...Riječ se često koristila.Primjećena je i u narodnim pjesmama.Danas se vrlo rijetko može čuti.

Primjer kako se koristila u rečenici;
“Nemam više ništa,nako dzan da prodam...Dzan mi ište jedan lokum...”

V
Kailj:Cilj,namjera,želja...Ovu riječ i danas možemo čuti.Koristi se i kod omladine.

Primjer kako se koristi u rečenici;
“Vala kailj mi je da kupim još jedno auto....Za kailj mi je bilo da uzmem to....Kailj mi je da ojdnem u Skadar jednom....Kailj mi bijaše to....”
(nastavlja se...)

Piše: Ajdin Rakić

   © šeher - tuzi 2006 | Hosted by: AmaxHost.com | design & programing by: amaxstudio